Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltető

Jelen honlap üzemeltetője egyben a PRETTO Collection női ruha márka tulajdonosa is, a
PRETTO Design Betéti Társaság.
Cégjegyzékszám: 01-06- 792154
Adószám: 25964936-1- 42
Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.
E-mail cím: pretto@prettocollection.com
Telefon: 06-20/446- 96-22
Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Általános tájékoztató a megrendelhető termékekről és árakról

Weboldalunkon elsősorban saját márkánknak-, a PRETTO Collection-nak a női
ruházati termékeit forgalmazzuk. Termékeink között megtalálhatóak felsők,
blúzok, tunikák, ruhák és szoknyák, valamint kiegészítők, mint például az övek.
Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben újabb termékeket/termékcsoportokat
jelentessünk meg a honlapunkon.
Társaságunk honlapunkon keresztül egyéb márkák ruháit, ékszereit, öveit és
táskáit, egyéb termékeit és szolgáltatásait is forgalmazhatja vagy együttműködő
partnereink termékeiről és szolgáltatásiról képeket, leírást közölhet, blogokat
írhat.

A weboldalunkon közzétett árak mindig bruttóban értendők, melyek a
mindenkor hatályos ÁFA összegét – amennyiben Társaságunk már nem tartozik a

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 188. §-a alá –
tartalmazzák.

Amennyiben összegben vagy százalékban kifejezett kedvezmény kerül
feltüntetésre, úgy a kedvezmény minden esetben bruttó kedvezménynek
minősül, amely a mindenkor hatályos ÁFA összegét is tartalmazza.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy időszakonként kedvezményeket biztosítson,
árat csökkentsen vagy árat emeljen.
Amennyiben Társaságunk honlapján hibás ár kerül feltüntetésre, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, szokásos piaci-, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő ˝0˝ Ft-os, vagy ˝1˝ Ft-os árra, akkor Társaságunk
nem köteles a termékek hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási
szándékától.

Áraink nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

A belföldi szállítási költség bruttó 1.765 Ft a szállítási címtől (belföldön) és a megrendelt
termékek súlyától függetlenül.

A külföldi szállítási költség meghatározása egyedi árajánlat alapján történik.
Kiszállítás esetén a Fogyasztó (Vásárló) jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Társaságunk a szállítási költséget „közvetített szolgáltatásként”
változatlan formában és áron tovább számlázhassa a Fogyasztónak.

Áraink elsősorban HUF-ban vannak feltüntetve, belföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély
termékeinket minden esetben HUF-ban tudja megvásárolni.
Áraink másodlagosan – zárójelben – EUR-ban is fel vannak tüntetve. Külföldi
vásárlóink – egyedi árajánlatoktól és szerződésektől eltekintve – a vételárat
EUR-ban egyenlíthetik ki. Az EUR-ban meghatározott árainkat mindig a termékek
közzétételét megelőző munkanap vagy a közzététel napján érvényes MNB által
közzétett HUF/EUR árfolyamon átszámolva határozzuk meg euróra kerekítve.

Amennyiben időközben a HUF/EUR MNB árfolyam ingadozik és a változás a
közzétételkori átváltáskori árfolyamhoz képest a 3 HUF/EUR-t meghaladja, úgy
Társaságunk az EUR árakat kiigazíthatja.

A rendelés menete

Termékeinket a weboldalunkon keresztül a “Shop” menüpont alatt a termékeket kosárba rakva lehet megtenni. A rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. A termékeket minden esetben megrendelés alapján készítjük el a kért színben, méretben. Ezt 14 napos határidővel vállaljuk.

A vásárlás leadásakor a vásárlónak el kell fogadnia a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy átolvasta jelen ÁSZF-et és a
holnapunkon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatot és egyet ért a benne
foglaltakkal.

Társaságunk a fent megadott adatokat bizalmasan kezeli és az Adatvédelmi
Nyilatkozatban írtak szerint tárolja.
Amennyiben a Fogyasztó a rendelés leadása közben téves adatot adott meg, úgy
azt kizárólag e-mailen (rendeles@prettocollection.com) tudja módosítani.

A rendelés leadásával Társaságunk a Fogyasztó oldaláról is elfogadottnak tekinti
jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Társaságunk e-mailes visszaigazolást küld a megrendelés fogadásáról és egyúttal tájékoztatja a vásárlót, hogy
megrendelése akkor válik érvényessé, ha a vételárat – a szállítási költséggel
növelve – Társaságunk OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11717016-21453805-
00000000 számú HUF bankszámlájára átutalta, vagy amennyiben a teljes végösszeget (termék(ek) ára szállítási költséggel együtt)  on-line bankkártyás fizetéssel (Barion) kifizeti. Amennyiben a Vásárló rendelése
leadásával egyidőben már a vételárat is kiegyenlítette, úgy Társaságunk
visszaigazolása ennek tényét is tartalmazza.

Amennyiben a Vásárló rendelésének leadásakor a honlap még korábbi, nem
frissített információt tartalmaz, ami a vásárlás tényét befolyásolja, úgy
visszaigazolásunk erre külön felhívja a Vásárló figyelmét. (például limitált
darabszámos termékeinknél a megvásárolt termék időközben elfogyott és ennek
ténye még nem került közzétételre a honlapon vagy a megrendelt termék az
adott színből már nem rendelhető) Ez esetben Társaságunk megoldást javasol.
Társaságunknál utánvét fizetésre nincs lehetőség.

Fizetési feltételek

Áruházunkban jelenleg banki átutalásos vagy bankkártyás (Barion) fizetésre van lehetőség.

Számlázás

Valamennyi vásárlás esetében papír alapú számlát állítunk ki vásárlóink részére, melynek tényét a rendelés elküldésével a vásárló elfogadja.

A kiszállítás menete

Társaságunk a rendelés leadását és a teljes vételár – szállítási költséggel növelve
– kiegyenlítését követő 14 munkanapon belül vállalja, hogy a kiválasztott
termékeket a megrendelt méretben és színben – rendelést leadni csak a
holnapunkon a termékeknél közölt méretben és színben lehet – elkészíti és
kiszállítja a rendelésben megadott szállítási címre.
Társaságunk vagy a futár a kiszállítást megelőző munkanapon e-mailen
tájékoztatja a Vásárlót, ha a terméke elkészült és átadásra/átvételre került a
futárnak.
A futár a tájékoztatót követő munkanapon szállítja ki a ruhákat.
Amennyiben a kiszállítás sikertelen volt, úgy a futár a következő munkanapon
újra megkísérli a kiszállítást.

Amennyiben többszöri kiszállítási kísérletet követően a termék visszakerül
Társaságunkhoz, úgy arról e-mailen tájékoztatjuk a Vásárlót, aki a szállítási
költség újbóli átutalását követően újra kérheti a kiszállítást.
Amennyiben a kiszállítás sikertelenségéről szóló e-mailünkre 14 napon belül
nem kapunk választ és a Vásárló nem kéri újabb kiszállítást, azt úgy tekintjük,
hogy a vásárló élt a 14 napos elállási jogával és a 14. napon a vételárat
visszautaljuk a Vásárlónak.
Társaságunk a vásárlásról minden esetben számlát állít ki, melyet a megrendelt
termékkel együtt a futár kézbesít.
Vásárló a termékek birtokbaadásának napjának elfogadja azt a dátumot, amikor
Társaságunk a megrendelt terméket a futárnak kiszállításra átadta, így ezt a
dátumot tünteti fel a számlán teljesítési dátumként.
Fogyasztó elfogadja, hogy Társaságunk külön előlegszámla kiállítására nem
köteles.

Garanciavállalás

Elállási jog

A Fogyasztó megrendelésének leadásával és a Szolgáltató visszaigazolásával
távollévők között kötött szerződés jön létre. E szerződés a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)
Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálya alá tartozik.
E Kormányrendelet értelmében a távollévők között kötött szerződés esetében a
Fogyasztót a terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)
napon belül indoklás nélküli felmondási jog – elállási jog – illeti meg.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles a
termék átvételét követő 14 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltató részére
postai úton (levelezési címünk: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.) vagy e-
mailen (e-mail címünk: pretto@prettocollection.com). A bejelentést az

előzőekben hivatkozott Kormányrendelet 2. számú mellékletében közölt
adattartalmommal kell megtenni.

Amennyiben a Fogyasztó él az elállási jogával, a vállalkozás haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 munkanapon belül
visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett összeget. A Szolgáltató jogosult a
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a
Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte. (A két időpont
közül a korábbit kell figyelembe venni.)

A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által korábban teljesített
bankszámlaszámra történik banki visszautalással.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
székhelyének címére (1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.) minél előbb, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.
Amennyiben a visszaküldött termékben nem rendeltetésszerű használat
következtében vagy gondatlanságból adódóan kár keletkezett, Társaságunk
jogosult a kár összegét a visszatérítésből levonni.

Társaságunk jelenleg üzlethelyiséggel nem rendelkezik, vevői készletre nem
gyártunk, így kizárólag a Fogyasztó megrendelésére/utasítására készítjük el
ruháinkat a rendelésben megadott fazonból (termékkód), darabszámban,
színben és méretben (honlapunkon minden termékünk mellett megtalálhatóak a
választható méretek és színek).
Fogyasztó az előbb ismertetett – a Kormányrendelet 20. §-a szerinti – elállási
jogát a Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés c) pontja szerint nem gyakorolhatja
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Kellékszavatosság

Fogyasztó a PRETTO Design Bt.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.

Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a PRETTO Design Bt. vállalkozás nyújtotta (igazolás módja: eredeti számla
bemutatása). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az előző pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Társaságunk jótállásra nem köteles, mert nem forgalmaz az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt terméket.

Panaszkezelés rendje

Társaságunk célja, hogy minden termékünket magas színvonalon, megfelelő minőségben és
a vásárló teljes megelégedettségére készítsünk el. Amennyiben Felhasználónak mégis
valamilyen panasza van a megvásárolt termékünkkel kapcsolatban, úgy panaszát közvetlenül
Társaságunkkal közölheti a pretto@prettocollection.com e-mail címen vagy Társaságunk
székhelyére címzett postai levél formájában.
Társaságunk a panaszt 21 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben Társaságunk a
panaszát elutasítja, úgy azt megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén békéltető testület vagy hatóság eljárását
kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
E-mail: nfh@nfh.hu