Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltető

Jelen honlap üzemeltetője egyben a PRETTO Collection női ruha márka tulajdonosa is, a
PRETTO Design Betéti Társaság.
Cégjegyzékszám: 01-06- 792154
Adószám: 25964936-1- 42
Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.
E-mail cím: pretto@prettocollection.com
Telefon: 06-20/446- 96-22
Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Általános tájékoztató a megrendelhető termékekről és árakról

Weboldalunkon elsősorban saját márkánknak-, a PRETTO Collection-nak a női
ruházati termékeit forgalmazzuk. Termékeink között megtalálhatóak felsők,
blúzok, tunikák, ruhák és szoknyák, valamint kiegészítők, mint például az övek.
Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben újabb termékeket/termékcsoportokat
jelentessünk meg a honlapunkon.
Társaságunk honlapunkon keresztül egyéb márkák ruháit, ékszereit, öveit és
táskáit, egyéb termékeit és szolgáltatásait is forgalmazhatja vagy együttműködő
partnereink termékeiről és szolgáltatásiról képeket, leírást közölhet, blogokat
írhat.

A weboldalunkon közzétett árak mindig bruttóban értendők, melyek a
mindenkor hatályos ÁFA összegét – amennyiben Társaságunk már nem tartozik a

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 188. §-a alá –
tartalmazzák.

Amennyiben összegben vagy százalékban kifejezett kedvezmény kerül
feltüntetésre, úgy a kedvezmény minden esetben bruttó kedvezménynek
minősül, amely a mindenkor hatályos ÁFA összegét is tartalmazza.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy időszakonként kedvezményeket biztosítson,
árat csökkentsen vagy árat emeljen.
Amennyiben Társaságunk honlapján hibás ár kerül feltüntetésre, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, szokásos piaci-, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő ˝0˝ Ft-os, vagy ˝1˝ Ft-os árra, akkor Társaságunk
nem köteles a termékek hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási
szándékától.

Áraink nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

A belföldi szállítási költség bruttó 1.016 Ft a szállítási címtől és a megrendelt
termékek súlyától függetlenül.

A külföldi szállítási költség meghatározása egyedi árajánlat alapján történik.
Kiszállítás esetén a Fogyasztó (Vásárló) jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Társaságunk a szállítási költséget „közvetített szolgáltatásként”
változatlan formában és áron tovább számlázhassa a Fogyasztónak.

Áraink elsősorban HUF-ban vannak feltüntetve, belföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély
termékeinket minden esetben HUF-ban tudja megvásárolni.
Áraink másodlagosan – zárójelben – EUR-ban is fel vannak tüntetve. Külföldi
vásárlóink – egyedi árajánlatoktól és szerződésektől eltekintve – a vételárat
EUR-ban egyenlíthetik ki. Az EUR-ban meghatározott árainkat mindig a termékek
közzétételét megelőző munkanap vagy a közzététel napján érvényes MNB által
közzétett HUF/EUR árfolyamon átszámolva határozzuk meg euróra kerekítve.

Amennyiben időközben a HUF/EUR MNB árfolyam ingadozik és a változás a
közzétételkori átváltáskori árfolyamhoz képest a 3 HUF/EUR-t meghaladja, úgy
Társaságunk az EUR árakat kiigazíthatja.

A rendelés menete

Termékeinket a weboldalunkon keresztül a Rendelés menüpont alatt a
„Rendelés” almenüben egy űrlap kitöltésével lehet megvásárolni vagy egy a
rendeles@prettocollection.com e-mail címre küldött megrendeléssel, amely
tartalmazza a rendelési űrlapon szereplő összes adatot.

A rendelési űrlap a következő adatokat tartalmazza:

vásárló neve
vásárló lakcíme
szállítási cím (amennyiben eltér a lakcímtől)
számlázási név (amennyiben eltér a vásárló nevétől)
számlázási cím (amennyiben eltér a vásárló lakcímétől)
termékkód
a kiválasztott termék/termékek mérete
a kiválasztott termék/termékek színe
a kiválasztott termék/termékek darabszáma
kuponkód (amennyiben a Vásárló rendelkezik érvényes kuponnal és fel kívánja
használni)
a vásárló e-mail címe
a vásárló telefonszáma (a kiszállítás során történő egyeztetés céljából)
Vásárlói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ön átolvasta jelen ÁSZF-et és a
holnapunkon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatot és egyet ért a benne
foglaltakkal, elfogadja azt.

Társaságunk a fent megadott adatokat bizalmasan kezeli és az Adatvédelmi
Nyilatkozatban írtak szerint tárolja.
Amennyiben a Fogyasztó a rendelés leadása közben téves adatot adott meg, úgy
azt kizárólag e-mailen (rendeles@prettocollection.com) tudja módosítani.

A rendelés leadásával Társaságunk a Fogyasztó oldaláról is elfogadottnak tekinti
jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Társaságunk a rendelés leadását követő 36 órán belül e-mailes visszaigazolást
küld a megrendelés fogadásáról és egyúttal tájékoztatja a vásárlót, hogy
megrendelése akkor válik érvényessé, ha a vételárat – a szállítási költséggel
növelve – Társaságunk OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11717016-21453805-
00000000 számú HUF bankszámlájára átutalta. Amennyiben a Vásárló rendelése
leadásával egyidőben már a vételárat is kiegyenlítette, úgy Társaságunk
visszaigazolása ennek tényét is tartalmazza.
Amennyiben a Vásárló rendelésének leadásakor a honlap még korábbi, nem
frissített információt tartalmaz, ami a vásárlás tényét befolyásolja, úgy
visszaigazolásunk erre külön felhívja a Vásárló figyelmét. (például limitált
darabszámos termékeinknél a megvásárolt termék időközben elfogyott és ennek
ténye még nem került közzétételre a honlapon vagy a megrendelt termék az
adott színből már nem rendelhető) Ez esetben Társaságunk megoldást javasol.
Társaságunknál utánvét fizetésre nincs lehetőség.

A kiszállítás menete

Társaságunk a rendelés leadását és a teljes vételár – szállítási költséggel növelve
– kiegyenlítését követő 14 munkanapon belül vállalja, hogy a kiválasztott
termékeket a megrendelt méretben és színben – rendelést leadni csak a
holnapunkon a termékeknél közölt méretben és színben lehet – elkészíti és
kiszállítja a rendelésben megadott szállítási címre.
Társaságunk vagy a futár a kiszállítást megelőző munkanapon e-mailen
tájékoztatja a Vásárlót, ha a terméke elkészült és átadásra/átvételre került a
futárnak.
A futár a tájékoztatót követő munkanapon szállítja ki a ruhákat.
Amennyiben a kiszállítás sikertelen volt, úgy a futár a következő munkanapon
újra megkísérli a kiszállítást.

Amennyiben többszöri kiszállítási kísérletet követően a termék visszakerül
Társaságunkhoz, úgy arról e-mailen tájékoztatjuk a Vásárlót, aki a szállítási
költség újbóli átutalását követően újra kérheti a kiszállítást.
Amennyiben a kiszállítás sikertelenségéről szóló e-mailünkre 14 napon belül
nem kapunk választ és a Vásárló nem kéri újabb kiszállítást, azt úgy tekintjük,
hogy a vásárló élt a 14 napos elállási jogával és a 14. napon a vételárat
visszautaljuk a Vásárlónak.
Társaságunk a vásárlásról minden esetben számlát állít ki, melyet a megrendelt
termékkel együtt a futár kézbesít.
Vásárló a termékek birtokbaadásának napjának elfogadja azt a dátumot, amikor
Társaságunk a megrendelt terméket a futárnak kiszállításra átadta, így ezt a
dátumot tünteti fel a számlán teljesítési dátumként.
Fogyasztó elfogadja, hogy Társaságunk külön előlegszámla kiállítására nem
köteles.

Garanciavállalás

Elállási jog

A Fogyasztó megrendelésének leadásával és a Szolgáltató visszaigazolásával
távollévők között kötött szerződés jön létre. E szerződés a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)
Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) hatálya alá tartozik.
E Kormányrendelet értelmében a távollévők között kötött szerződés esetében a
Fogyasztót a terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)
napon belül indoklás nélküli felmondási jog – elállási jog – illeti meg.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles a
termék átvételét követő 14 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltató részére
postai úton (levelezési címünk: 1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.) vagy e-
mailen (e-mail címünk: pretto@prettocollection.com). A bejelentést az

előzőekben hivatkozott Kormányrendelet 2. számú mellékletében közölt
adattartalmommal kell megtenni.

Amennyiben a Fogyasztó él az elállási jogával, a vállalkozás haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 munkanapon belül
visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett összeget. A Szolgáltató jogosult a
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a
Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte. (A két időpont
közül a korábbit kell figyelembe venni.)

A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által korábban teljesített
bankszámlaszámra történik banki visszautalással.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
székhelyének címére (1173 Budapest, Pesti út 47. 4. em. 18.) minél előbb, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.
Amennyiben a visszaküldött termékben nem rendeltetésszerű használat
következtében vagy gondatlanságból adódóan kár keletkezett, Társaságunk
jogosult a kár összegét a visszatérítésből levonni.

Társaságunk jelenleg üzlethelyiséggel nem rendelkezik, vevői készletre nem
gyártunk, így kizárólag a Fogyasztó megrendelésére/utasítására készítjük el
ruháinkat a rendelésben megadott fazonból (termékkód), darabszámban,
színben és méretben (honlapunkon minden termékünk mellett megtalálhatóak a
választható méretek és színek).
Fogyasztó az előbb ismertetett – a Kormányrendelet 20. §-a szerinti – elállási
jogát a Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés c) pontja szerint nem gyakorolhatja
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Kellékszavatosság

Fogyasztó a PRETTO Design Bt.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.

Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a PRETTO Design Bt. vállalkozás nyújtotta (igazolás módja: eredeti számla
bemutatása). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az előző pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Társaságunk jótállásra nem köteles, mert nem forgalmaz az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt terméket.

Panaszkezelés rendje

Társaságunk célja, hogy minden termékünket magas színvonalon, megfelelő minőségben és
a vásárló teljes megelégedettségére készítsünk el. Amennyiben Felhasználónak mégis
valamilyen panasza van a megvásárolt termékünkkel kapcsolatban, úgy panaszát közvetlenül
Társaságunkkal közölheti a pretto@prettocollection.com e-mail címen vagy Társaságunk
székhelyére címzett postai levél formájában.
Társaságunk a panaszt 21 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben Társaságunk a
panaszát elutasítja, úgy azt megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén békéltető testület vagy hatóság eljárását
kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
E-mail: nfh@nfh.hu